Måleri

Målningar

sommar

Drakryggen och Rabots glaciär 100x120 I privat ägo

Nissonvággi 100x120

Nuolja mot Abiskoalperna 100x120

I privat ägo

glaciärer

Guohpervággi 100x120

I privat ägo

Smörbollar och Midsommarblomster

100x120 I privat ägo

Tornehamn mot Lapporten sommar 120x145

I privat ägo

Kaisepakte 100x120

Ridonjira mot Abiskodalen 80x100

I privat ägo

Tarfaladalen med Storgalciären, Isfallsglaciären och Kebnepakteglaciären 120x200

I privat ägo

Ekmanglaciären 110x140

Storsteinglaciären 120x150

Isfallsglaciären 100x120

Mihkaglaciären 120x150

Tarfalaglaciären50x70

N.Kaskasatjåkkaglaciären 50x70

Kebnekaise Nord och Sydtoppen 110x140

Tjåggnårisglaciären 120x150

Mårmaglaciären, diptyk 120x200

I privat ägo

Kårsajökeln, diptyp 120x200


Del av Tjåggnårisglaciären 100x120

I privat ägo

höst/vinter

Skierfe 110x150

I privat ägo

Kårsavagge 120x140

i privat ägo

Stora sten mot Vassitjåkka 100x120

I privat ägo

Vassitjåkka från Kuokkel 100x120

I privat ägo

vår

Del av glaciär på Sarektjåhkkå väst 100x120

Gohpasjohka 80x100 . I privat ägo

Nevertind från Kuokkel 110x140

Tornehamn 100x120

I privat ägo

Björkliden mot Lapporten 120x140

I privat ägo

Del av glaciär på Sarektjåhkkå ost 100x120

I privat ägo

Gohpasvággi 80x100

Björkliden mot Lapporten höst  80x100

I privat ägo 

Abisko och Torneträsk 100x120

I privat ägo

Kuokkel mot Lapporten 120x145

I privat ägo

Abiskoalperna vår 120x200

I privat ägo

Bessešvággi120x200

I privat ägo


Ovanför Kaisepakte 120x145

I privat ägo

Rombakstøtta från Tverfjellet 100x120

Isen går på Torneträsk 110x140

I privat ägoNuolja från Lapporten 120x145

I privat ägo

Ovanför Tømmerneset 120x150

Pris på målningar ligger mellan 25 000 - 60 000 sek