Teckning

charlotta rosengren

Teckningar

Kaskasapakte A2

I privat ägo

Nallo A3

Torgfjellet nr1 A2

I privat ägo

Torgfjellet nr3 A2

I privat ägo


Vargpasset A2

I privat ägo

Drakryggen A3

Pyramiden A3

Torgfjellet nr2 A2

I privat ägo

Sarek A2

Pris för teckningar ligger mellan 5000 - 10 000 Sek